Rekonstrukce Zámku Litenčice

ROK 2018

V roce 2018 přispěl Zlínský kraj částkou ve výši 100.000,- Kč z fondu Zlinského kraje na rekonstrukci zámku v Litenčicích. 

V roce 2018 přispělo i ministerstvo kultury ČR částkou 270.000,- Kč z dotačního programu přes obec s rozšířenou působností. 

Dotace byly v roce 2018 použity na opravu oken na Zámku v Litenčicích z jižní strany a severní strany zámku ve 2np a 3np. Okna byla vybitá, rozlámaná, bez skel a zcela nepoužitelná. Do budovy zatékala dešťová voda a sníh. V budově mrzlo a létalo do ní okolní ptactvo. Okna byla rozbitá od 70. let 20. století. Účelem bylo pokračovat v obnově oken Zámku v Litenčicích započaté po roce 1993 Od roku 2007 se již vyměnilo přes 96 ks oken a je potřeba v této obnově pokračovat. Konkrétně v roce 2018 se vyměnilo 13 ks oken v souladu se Závazným stanoviskem.  

   

 

Rok 2017 

V roce 2017 proběhla další etepa rekonstrukce zámku. Na opravu byly použity dotace z Fondu kultury Zlínského kraje a dotace od Ministerstva kultury ČR přes obec s rozšířenou působností Kroměříž.

Dotace byly v roce 2017 použity na opravu oken ve vnitřním nádvoří (atriu) Zámku v Litenčicích. Okna byla vybitá, rozlámaná, bez skel a zcela nepoužitelná. Do budovy zatékala dešťová voda a sníh. V budově mrzlo a létalo do ní okolní ptactvo. Okna byla rozbitá od 70. let 20. století. Účelem bylo pokračovat v obnově oken Zámku v Litenčicích započaté po roce 1993 Od roku 2007 se již vyměnilo přes 80 ks oken a je potřeba v této obnově pokračovat. Konkrétně v roce 2017 se vyměnilo 16 ks oken v souladu se Závazným stanoviskem.  

Rok 2016

I v roce 2016 proběhla další etapa rekonstrukce Zámku Litenčice. Celkem bylo zrekonstruováno 7 ks oken v 2. n.p. západního křídla , 4 okna v jižním křídle hlavní budovy a 1 okno ve spojovacím výklenku mezi hlavní budovou a baroním křídlem s kaplí. 

Rekonstrukce probíhala v součinnosti s odborníky z  památkové péče a  byl využit dotační titul z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Objem dotace pro rok 2016 byla stanoven ve výši 270.000,- Kč.

 Rekonstrukce střechy hlavní budovy