Rekonstrukce Zámku Litenčice

I v roce 2016 proběhla další etapa rekonstrukce Zámku Litenčice. Celkem bylo zrekonstruováno 7 ks oken v 2. n.p. západního křídla , 4 okna v jižním křídle hlavní budovy a 1 okno ve spojovacím výklenku mezi hlavní budovou a baroním křídlem s kaplí. 

Rekonstrukce probíhala v součinnosti s odborníky z  památkové péče a  byl využit dotační titul z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Objem dotace pro rok 2016 byla stanoven ve výši 270.000,- Kč.