Lesní hospodářství

 

Dotace obdržené v r. 2018

V roce 2018 obržel lesní hospodářský celek LHC Litenčice 602704 dotaci od Zlínského kraje v rámci programu: PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH dotaci ve výši 34 900 Kč. 

 

 Dotace byla využita na boj proti kůrovci. Ve smrkových porosech bylo umistěno 20 lapačů s feromonovou návnadou. Dále byl použit postřik k asanaci vytěženého smrkového dříví. 

 

Dotace obdržené v r. 2017

V roce 2017 obržel lesní hospodářský celek LHC Litenčice 602704 dotaci od Zlínského kraje v rámci programu: PODPORA ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ SUCHA V LESÍCH dotaci ve výši 47 200 Kč. 

 

Dotace byla využita na boj proti kůrovci. Ve smrkových porosech bylo umistěno 20 lapačů s feromonovou návnadou. Dále byl použit postřik k asanaci vytěženého smrkového dříví.