DEN OTEVŘENÝCH LESŮ

 18.6. 2022, začátek akce v 10.00hod, přednáška u boudy v 11.00 hod 

Sraz: U Boudy v Kunkovském lese, parkování na odvozních místech na druhé a třetí aleji

Kontakt: podstatzky@post.cz,            www.denotevrenychlesu.cz 

Program

Celodenní program pro děti a dospělé v Kunkovském lese s občerstvením.

Návštěvníci se mohou těšit na naučnou prohlídku hospodářského lesa s odborným lesním hospodářem na téma trvale udržitelné hospodaření v soukromém lese rodiny Podstatzkých.

Doprovodný program

Prohlídka lesnické techniky, předvádění svazkování dřeva koňmi, myslivecké disciplíny pro děti, přednáška o kynologii spojená s ukázkou loveckých plemen psů, točené pivo vařené ze smrkových výhonků, zvěřinový guláš.


Den otevřených lesů bude pro návštěvníky příjemně stráveným časem s rodinou v přírodě a pro majitele lesa je příležitostí vysvětlit laické veřejnosti principy trvale udržitelného hospodaření v lese. Tato akce bude probíhat na našem rodinném majetku lesního hospodářského celku Litenčice. Lidem bude poutavou formou vysvětleno, jak v lese hospodařit tak, aby docházelo k jeho obnově a mohl být předáván dalším generacím. Veřejnost tak pochopí širší souvislosti, že les nepřináší jen sběr hub a lesních plodů, ale je cenný kvůli ekosystémovým funkcím, jako je zadržování uhlíku a ochlazování klimatu. Na našem majetku budeme myslet i na nejmenší návštěvníky, pro které bude připravena řada soutěží a her v oblasti lesa a myslivosti. Věříme, že se návštěvníkům bude tato celorepubliková akce líbit a doufáme, že počasí nám bude nakloněno!

Do lesa Vás zve Richard Podstatzký s celou rodinou!