Hipostezky  

Hipostezky vedou územím mezi Chřiby a Litenčickou pahorkatinou v délce několika desítek kilometrů.

Všechny trasy jsou vyznačeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplněna mobiliářem – odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a odpadkovým košem. Návštěvníci mohou obdivovat i další zajímavé stavby na trase, např. 15 m vysokou rozhlednu v Těšánkách a repliku vodního mlýna. Součástí jedné z okružních tras je i naučná stezka. 

www.hribecihory.cz/

http://www.hyje.cz/sluzba/2971/