Městys Litenčice

Městys Litenčice se nachází v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, 20 km jihozápadně od Kroměříže na úpatí Litenčické pahorkatiny. Obec je rozdělena na dvě místní části, Litenčice a Strabenice. V roce 2011 činil počet obyvatel obou místních částí 522. Obec je křižovatkou dvou hlavních cest, silnice II. třídy vedoucí z Prostějova na Kyjov a silnice III. třídy spojující Kroměříž s Litenčicemi.

První zmínku o Litenčicích obsahuje Zdíkova listina z roku 1141. Archeologický průzkum na návrší obecnice však zjistil 153 hrobů již z období Velkomoravské říše.  Obec povýšil na městečko král Ferdinand I. roku 1535 po žádosti majitele panství Václava Kropáče z Nevědomí a udělil městský znak, který obec užívá dodnes. Roku 2007 byl Litenčicím navrácen statut městyse. Zatímco původně byly Litenčice církevním majetkem, v důsledku majetkových přesunů byly od 14. století majetkem drobné šlechty. Až do roku 1713 se majitelé často střídali. V tomto roce ves zakoupil rod svobodných pánů z Thonsernu a následně po nich drželi panství Podstatští z Prusinovic až do roku 1948.

Největší pamětihodností Litenčic je zámek a kostel sv. Petra a Pavla s farou. Farní kostel sv. Petra a Pavla stojí na návrší nad bývalým náměstím, kde se nacházelo tržiště. kostel má 4 oltáře, hlavní oltář sv. Petra a Pavla, boční oltáře Panny Marie Karmelské, sv. Josefa a sv. Šebestiána. Poslední přestavba kostela probíhala od roku 1740 do roku 1760. Budova kostela je však daleko starší, což dokládají náhrobky z poloviny 16. století. Ke kostelu byla roku 1742 přistavěna kaple, v níž je rodinná hrobka Thonsernů. Fara je jednopatrová budova, která stojí na jižní straně kostela pod kamennou zdí, která obklopovala původní hřbitov u kostela. Poslední přestavba fary byla provedena roku 1815. První farář byl jmenován již roku 1368 a byl jím Ondřej z vladyckého rodu Zástřizlů. Zámek v Litenčicích pochází z druhé poloviny 14. století. Tvoří jej dvoupatrová budova s hospodářskými staveními v empírovém vzhledu.

Mezi kulturní akce pořádané v obci patří myslivecký ples, únorový sokolský karneval a červnové hody. Bohatou tradici mají místní spolky, zejména sokol, který se podílí na pořádání společenských a sportovních akcí pro občany. V místní sokolovně na náměstí byla zřízena kuželna a tak kromě fotbalového a šachového oddílu byl v roce 2006 založen i kuželkářský klub. Na volnočasových aktivitách dětí a mládeže se velkou měrou podílí také sbor dobrovolných hasičů, který byl v Litenčicích založen roku 1896. Dalším významným spolkem v obci je myslivecké sdružení Litenčice, které má dlouholetou tradici.

Městys litenčice skýtá služby zdravotního střediska, devítileté základní školy, mateřské školy, knihovny a pošty. Služby pro občany doplňují 2 obchody s potravinami a 2 hostince.